Stavební připravenost

Blog » Stavební připravenost

21.3.2022, Admin

Stavební připravenost

Velmi často jako kamnáři slýcháme dotazy, zda je možné stavět kamna i na místech bez elekřiny, nebo příjezdové cesty, či jak je třeba vybavit staveniště. Jsou to oprávněné dotazy a v tomto článku se na ně pokusíme odpovědět.

Při stavbě domu je spolu vše propojené a nejde tedy napsat univerzální návod jak se na kamna připravit. Proto je nejdůležitější komunikace před stavbou. Není skoro žádný problém, který by se nedal vyřešit, pokud o něm víme dostatečně dopředu. Již jsme stavěli kamna na místech bez přístupové cesty a celé 2,5 tuny materiálu jsme odvozili na kolečkách 500 metrů dlouhou blátivou cestou. Už jsme stavěli i na místech bez elektřiny, pitné vody, střechy, dokonce i beze stěn. :) Vše jde vyřešit, když se na to předem připravíme.

Kdy zavolat kamnáři
S kamnářem je dobré začít plánovat kamna už když vymýšlíte dispozice domu. Takže úplně na počátku úvah o stavbě, či rekonstrukci domu. Pokud se Vám kamna líbí a uvažujete o nich, doporučujeme navštívit stránky www.krivonozka.cz na kterých jsou základní informace o nás a o kamnech jež stavíme. Také doporučujeme navštívit Přírodní bydlení Jakuba Gajdy www.prirodnibydleni.cz, kde mimo jiné najdete několik video rozhovorů s Honzou Křivonožkou o kamnech. Pokud Vás kamna zaujmou, zavolejte kamnáři co nejdřív. Architektovi se vždy lépe přemýšlí nad rozložením místností, když dopředu ví, že uprostřed obýváku budou stát velká těžká a hřejivá kamna s ležením. I pro projektanta je výhodné vědět, že na podlaze uprostřed domu budou dvoutunová kamna a těžký komín a navrhne pro ně zesílený základ. Hned z kraje si tak s kamnářem načrtnete přibližný tvar a koncept vytápění. Když je pak projekt domu hotový, pošlete kamnáři výkresovou dokumentaci (okótované půdorysy, řezy a skladby konstrukcí). Podle těchto podkladů kamnář vypočte přesnou tepelnou ztrátu domu a navrhne konkrétní tvar a rozměry kamen, udělá 3D vizualizaci, tlakové výpočty a stanoví cenu. Pokud Váš dům už stojí, tak se většinou dá vymyslet řešení, jak pro kamna udělat místo (ubourat kousek stěny), nebo zpevnit podlahu pod kamny betonovou vrstvou.

3D vizualizace kamen.3D vizualizace kamen.
Výpočet tepelných ztrát domu.Výpočet tepelných ztrát domu.
Co připravit pro kamna
Abychom mohli kamna postavit, potřebujeme pod nimi mít pevnou podlahu, dostatek vzduchu pro hoření ohně, komín a několik dalších věcí. Kamna jsou vlastně takový malý dům v domě plný detailů.

a) Základ kamen
Kamna mají obvykle zatížení cca 10 až 20 kN/m2 (přesné zatížení kamen stanoví kamnář podle konkrétního tvaru kamen). Na tuto hodnotu by měl statik navrhnout rozměry základu. Obvykle jde o vyztuženou betonovou desku tloušťky minimálně 25 cm, nebo betonovou patku jdoucí do nezámrzné hloubky. Pod kamny by neměl být klasický podlahový polystyren. Tíha kamen by ho stlačila a kamna by tím mohla klesnout a popraskat. Buďto je třeba dát pod kamna únosnější zateplovací materiál (pěnové sklo, atd.) a nebo prostor pod kamny vůbec nezateplovat - to je nejčastější situace. V praxi to potom vypadá tak, že když přijedeme na stavbu, kde už je v celém domě hotová zateplená podlaha, v prostoru pod kamny tato podlaha chybí a je tam díra až k základové desce. My si přesně na rozměr kamen vystavíme na základové desce sokl do potřebné výšky nad podlahou. Ten děláme nejčastěji z pórobetonu, který z horní strany překryjeme kamnářskou tepelněizolační deskou a tepelný most k podlaze tak z větší části přerušíme. Pod kamny taky musí být položená hydroizolace, pokud ji projektant navrhnul.

Vynechané zateplení podlahy v půdorysu kamen.Vynechané zateplení podlahy v půdorysu kamen.
b) Přívod vzduchu do kamen
Kamna musí dýchat, oheň potřebuje pro hoření hodně vzduchu a ideální řešení je dovézt vzduch do kamen přímo z exteriéru, nebo třeba ze sklepa. Zejména u dobře utěsněných domů je to důležité. Nejde o nic složitého, obvykle stačí před vybetonováním základové desky položit KG potrubí, které povede pod deskou z exteriéru až pod střed budoucích kamen. Taky je možné po vybetonování základové desky vést vzduch v zateplení podlahy plochými pozinkovanými tvarovkami.
Přívodu vzduchu KG potrubím z exteriéru skrz základovou desku.Přívodu vzduchu KG potrubím z exteriéru skrz základovou desku.
Přívod vzduchu pozinkovanými tvarovkami v zateplení podlahy.Přívod vzduchu pozinkovanými tvarovkami v zateplení podlahy.
c) Komín
Abychom mohli postavit kamna, musí nejdřív stát komín. Už dopředu potřebujeme vědět, kde komín bude a jaký vnitřní průřez a výšku bude mít. Tyto parametry určují účinnost komínového efektu a s jejich pomocí dimenzujeme ohniště i tahy kamen tak, aby spalování bylo efektivní.

Je hodně typů komínů. Základně se dělí na nerezové a zděné. Nerezové komíny se velmi často staví v exteriéru domu, jsou lehké a na pohled pěkné. Ale kamna stojí většinou uprostřed domu, takže se častěji setkáváme se zděnými komíny. Existuje jich rovněž řada typů - jednoplášťové, dvouplášťové, s nerezovou vložkou, s keramickou vložkou. I výrobců je mnoho - Schiedel, Ciko, Heluz, HS Flamingo, Skorsten a mnoho dalších. Nám kamnářům je zcela jedno, do jakého komínu se zaústíme, pokud jej kominík považuje za bezpečný. I starý komín je většinou možné vyvložkovat tak, aby splňoval bezpečnostní normy.

Často doporučujeme komíny firmy Skorsten, protože pro napojení těžkých kamen mají několik výhod. Dokážeme taky zařídit jejich objednání a dopravu a v případě potřeby si postavit 2m komínu potřebné pro napojení kamen. Tyto komíny doporučujeme z důvodu rychlé výstavby, příznivé ceny a velké flexibility pro nás kamnáře. Zaústění do komína si totiž můžeme udělat naprosto v libovolné výšce komínu až v průběhu stavby kamen. Zároveň je komín masivní a jeho hmotnost z něj vytváří "akumulační topidlo". Když se zatopí v kamnech, komín se dokáže nahřát na cca 35-40 °C, což v pasivních, nebo velmi dobře zateplených domech, postačí k vytopení menšího pokoje. I jiné komíny od jiných firem jsou však kvalitní a kamna do nich lze napojit, je však dobré kontaktovat předem kamnáře a upřesnit si pozici čistícího otvoru a výšku sopouchu kamen.


d) Při stavbě stěn a sloupů myslet na kamna
Pokud strop podpírají sloupy, je potřeba nezapomenout na požární odstupy od kamen (cca 50 mm, přesně by měl vzdálenost stanovit projektant). Pokud to jinak nejde, umíme kamna zaizolovat tak, že se jich dřevěný sloup může přímo dotýkat. Izolace však ubere hodně místa z kamen a je proto dobré s tím počítat už při navrhování tvaru kamen.
Pokud budou kamna vytápět více místností a budou proto vedena skrz stěnu, musí být ve stěně otvor s překladem, nebo může být stěna vyzděná až po stavbě kamen.

Levý otvor ve stěně nejsou dveře, ale vynechaný prostor pro kamna. Ta celý otvor vyplní a až bude hotovo, budou pokoje úplně oddělené.Levý otvor ve stěně nejsou dveře, ale vynechaný prostor pro kamna. Ta celý otvor vyplní a až bude hotovo, budou pokoje úplně oddělené.
e) Při pokládání stropu myslet na prostupy
Prostup na komín je samozřejmostí, ale pokud chcete kamny vytápět více pater domu, je potřeba myslet na prostup ve stropě pro hypokaust. Z pravidla se hypokaust staví kolem komína.

Vynechaný strop kolem komína pro hypokaust.Vynechaný strop kolem komína pro hypokaust.
f) Nehořlavá podlaha pod dvířky kamen
Pod dvířky kamen by měla být umístěna nehořlavá podlaha, například dlažba, kámen, půdovky, ale postačí i sklo na dřevěné podlaze.
Podlaha pod dvířky kamen z kamenné mozaiky.Podlaha pod dvířky kamen z kamenné mozaiky.

Co připravit pro kamnáře
Jako kamnáři na stavbě fungujeme celý týden a často tam i přespáváme. Abychom to ve zdraví zvládli a mohli se plně soustředit na kamna, potřebujeme k tomu dobré zázemí.

a) Zabránit profukování stavby
Z technických důvodů je důležité, aby byl dům zastřešen a utěsněn proti profukování. Ideální stav je takový, že je hotová hrubá podlaha, strop a jsou osazená okna a dveře. Zejména v zimních měsících nesmí do domu profukovat střechou či otvory pro okna, aby bylo možné stavbu vytopit. Pokud z nějakého důvodu není před stavbou kamen možné mít hotová okna, či stropy, dá se to krizově vyřešit pečlivým zaplachtováním všech otvorů a prostupů ve stěně.
Pečlivé zaplachtování všech otvorů stavby před deštěm a větrem.Pečlivé zaplachtování všech otvorů stavby před deštěm a větrem.
b) Příjezdová cesta
Kamna váží několik tun. A všechnu tuto váhu musíme nějakým způsobem dopravit na stavbu. První den přijedeme se svou dodávkou s nářadím a k tomu nám ještě přijede kamion s materiálem (různí dopravci). Zpevněná cesta, která se za deště nerozbahní, je základ. Pokud se dá autem dostat alespoň 10 metrů od domu, je to dobrá situace. Pokud končí pevná cesta dále od domu, potřebujeme o tom vědět dopředu, protože nám vykládka materiálu potrvá delší dobu a budeme k ní potřebovat dvoukoláky, nebo jiné pomůcky.


c) Místo pro materiál a nářadí
Kamna je možné stavět i ve zcela zabydleném domě s čistými podlahami a omítkami. Je ale potřeba položit kartony na podlahu a igelity na stěny proti vodě. Také je potřeba myslet na to, že stavba je hlučný proces (vodní pila, míchadla, brusky) a vybavení a materiál zabírají poměrně hodně místa. Orientačně se dá říct, že potřebujeme místnost velkou alespoň 20 m² , do které umístíme všechen materiál a nářadí. Ale v případě, že to jinak nejde, umíme část materiálu a nářadí umístit třeba do venkovního přístřešku.
Staveniště v obývací místnosti. Vlevo za plachtou je kuchyň a jídelní stůl v plném provozu. :)Staveniště v obývací místnosti. Vlevo za plachtou je kuchyň a jídelní stůl v plném provozu. :)
d) Vybavení staveniště
Na stavbě nutně potřebujeme přístup k pitné vodě a k elektrice (s jističi alespoň 16 A) a teplotu nad 10 °C. Také je důležité mít na staveništi záchod (stačí suchý) a místo, kam můžeme odkládat zbytkovou suť. Pokud něco z toho nelze zajistit, umíme si poradit, ale je nutné o tom vědět s předstihem. Například pokud není na stavbě voda, můžeme si přivézt pitnou vodu s sebou a ke stavbě kamen nám postačí dešťová voda ve třech cca 100l barelech. Pokud není zavedena elektřina, můžeme si dovézt alternátor. Jediné, s čím si neumíme poradit, je kouření na stavbě. Všichni jsme zatvrzelí nekuřáci a na stavbě proto všechny žádáme o kouření mimo staveniště. Stavbu kamen také výrazně zjednoduší, pokud na staveništi nepracují jiní řemeslníci, se kterými se kamnář musí dělit o prostor, elektřinu a zázemí.

Shrnutí
Informací je mnoho, ale obecně platí, že nejdůležitější je komunikace. Nebojte se zavolat či napsat kamnáři s dotazem a upozornit ho dopředu na případně komplikace. Téměř vše se dá vyřešit. Stručný souhrn informací z tohoto článku:

Domluva kamen

Myslet na kamna již v prvních fázích domu.

Připravit pro kamnáře okótované půdorysy a řez domem s popisem zateplení.

Co připravit pro kamna

Základ pod kamna i pod komín s položenou hydroizolací.

Přívod vzduchu pod nebo nad základovou deskou z exteriéru/sklepa.

Komín vystavěný alespoň do výšky dvou metrů.

Otvory ve stěnách, kterými budou kamna procházet.

Otvory ve stropě pro komín či hypokaust.

Nehořlavá podlaha pod přikládacími dvířky.

Co připravit pro kamnáře

Zabránit pronikání deště a větru do interiéru.

Příjezdovou cestu ke stavbě, kterou projede dodávka i za mokra.

Místo pro materiál a nářadí okolo budoucích kamen.

Vodu (300 l), elektřinu (jistič 16 A), teplo (nad 10 °C), suchý záchod, místo pro suť, nekuřácké prostředí.

Komentáře

Antispamová ochrana: Napište číslo 100 slovem