Ceník

Často se v prvotních poptávkách staveb individuálně stavěných kamen setkáváme s otázkou, kolik mě to bude stát? Cena individuálně stavěných kamen je závislá z několika faktorů, které hrají významnou roli a nelze ji tak přesně stanovit jednotným ceníkem platným pro daný typ kamen, jelikož každá stavba je naprosto jedinečná z hlediska použitých materiálů, velikosti topeniště, tloušťky pláště, množství kachloví, délky tahů (spalinových cest), toho jestli mají kamna i ohřívat TUV, mají-li mít vyhřívané sezení, nebo ležení. To je jen několik důležitých faktorů, které významně ovlivňují konečnou cenu a proto nelze pevně stanovit cenu a ta vždy vychází z konkrétního projektu dané stavby.

 

Pro lepší představu Vašeho plánování výstavby a rozpočtu kamen a o tom jaké je cenové rozpětí, jsme připravili orientační ceník.


V roce 2023 je průměrná cena akumulačních kamen okolo 350 000  Kč. Nejlevnější stála 250 000 Kč (jednoduchý tvar bez kachloví, s malými přikládacímí dvířky a akumulační kapacitou okolo 10 hodin). Jednoduché kuchyňské sporáky s jednou troubou a sníženou kobkou se dají stavět od 170 000 Kč a tradiční sporáky se zvýšenou kobkou a dvěma troubami od 190 000 Kč, stolové sporáky poté od 100 000 Kč. Rozhodující cenu zde hraje množství kachlů a zvoleného typu kování – zde je obrovský cenový rozdíl. Složitější sporáky kombinované s ležením a nebo prosklenými dvířky či jiným atypem tvarem, pak dosahují spíše cen akumulačních kamen.

Teplovodní kamna (podíl energie do vody až 75%), která mají v těle zabudovaný ocelový nebo měděný výměník Vás přijdou zhruba o 30-40 000 Kč navíc díky teplovodnímu výměníku v případě kuchyňských sporáků nebo zabudovanému absorberu 40-60 000 Kč, který je součástí akumulačních kamen. 

Jednoduché akumlační sálavé krby s automatickou regulací vzduchu se dají stavět od 130 000 Kč, teplovodní poté od 155 000 Kč, v případě hypokaustního vytápění, nebo krátkého tahového systému či tepelného výměníku se cena pohybuje od 170 000 Kč.

Cenu ovlivňuje jednak velikost akumulační plochy, zvolené délka akumulace (8-24 hodin) a s tím související tloušťka stěn kamen (lehká/střední/těžká stavba kamen), ale také volba kachloví, kování, velikostí dvířek a stejně tak složitost případných detailů samotné stavby (vyhřívané ležení, lavice, speciální tvar) či doprava na samotné místo stavby.


PŘÍPRAVA, NÁVRH A PROJEKT 

Konzultace a základní 2D návrh kamen, detailní rozpočet stavby:

10 000 Kč + doprava na konzultace dle aktuálního ceníku.

 

Kompletní příprava kamen včetně 3D modelu, koordinace projektanta i profesí, detailní výpočet tepelných ztrát, hydrauliky tahů a dalších potřebných výpočtů: 

15 000 Kč Kč + doprava na konzultace dle aktuálního ceníku. 

 

* v případě závazné objednávky jsou tyto náklady odečteny od konečné ceny zakázky

 

PORADENSTVÍ

Poradenství nad rámec projektu kamen při stavbě svépomocí (obvyklé minimum jsou 2–3 hodiny a zahrnují v sobě přípravu, konzultaci a výsledná návrhu kamen). 

 

Cena: 1000 Kč/hod (telefonicky, mailem, online videoschůzka či osobně u Vás či u mě na provozovně v Kameničce u Bílé Vody).

 

Doprava k Vám domů a zpět – 10 Kč/km

 

 


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena, uvedená ve smlouvě, je cenou za kompletně provedené dílo, včetně obchodní a projektové přípravy, dopravy materiálů, a cestovného. Položkové vyúčtování u velkých akumulačních kamen vzhledem k množství prvků stavby, neprovádím.

První záloha 50% na materiál, min. 5 měsíců před započetím stavby kamen (pro zakázkovou výrobu materiálů)

Druhá doplatková platba 50% na materiál, 14 dnů před započetím stavby

Platba za provedenou práci - splatnost 14 dní od dokončení díla, topné zkoušky a předání topidla do užívání

* platební podmínky mohou být uzpůsobeny charakteru zakázky


KONEČNÁ CENA ZAHRNUJE

a) 2D grafický návrh kamen i následnou 3D vizualizace

b) Osobní návštěva při přípravě projektu, konzultace při přípravě staveniště pro stavbu kamen

c) Výpočet tepelných ztrát, dimenzování topidla, tvorba projektu kamen

d) Výpočet hydrauliky spalinové cesty, ztráty tlakem, třením

e) Kompletní materiál využitý při stavbě kamen

f) Práce na stavbě a příprava materiálů před stavbou

g) Celkové náklady na dopravu materiálu na místo stavby

h) Celkové náklady na dopravu kamnáře na místo stavby

i) Poradenství 

 

V případě realizace kamen jsou veškeré poradenské a přípravné práce zahrnuty v ceně celého díla a neúčtujeme je zvlášť, resp. ceny za poradenství jsou použity jako část zálohy pro stavbu kamen.